ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЗАПИТ

  • Зберігання та обробка даних
  • Телекомунікаційні рішення
  • Аутсорсонг і сервіс
  • Інформаційна безпека
  • Моніторинг ІТ-інфраструктури
  • Інженерні рішення
  • Біометричні системи
  • Геоінформаційні системи
  • Інше
Перевірте правильність заповнення обов'язкових полів
Обов'язкові поля для заповнення

Відповісти на вакансію

Перевірте правильність заповнення обов'язкових полів
Обов'язкові поля для заповнення

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК

Перевірте правильність заповнення обов'язкових полів
Обов'язкові поля для заповнення

зателефонуйте менi

Перевірте правильність заповнення обов'язкових полів

Розсилки

Підписка

Перевірте правильність заповнення обов'язкових полів

Зберігання та обробка даних


Централізація обробки і зберігання даних – це спосіб покращення та створення більш гнучкого управлінського обліку в компанії, а отже, підвищення ефективності бізнесу. ЦОД — це апаратно-програмна інфраструктура, призначена для функціонування централізованих ІТ-СЕРВІСІВ, які відповідають за організацію внутрішніх корпоративних бізнес-процесів. Відповідно до вимог замовника, «Техносерв Україна» пропонує створення (модернізацію) власного центру обробки даних замовника (ЦОД), використання мобільного
Що забезпечує можливість якнайшвидшого розгортання корпоративної ІТ-інфраструктури, швидке введення додаткових потужностей, а також можливість розміщення ЦОД в необладнаному приміщенні (в ангарі, на складі і т. д.)
ЦОД, а також розміщення обладнання в існуючому дата-центрі.

Побудова ЦОД припускає створення обчислювальних комплексів, інженерної інфраструктури та телекомунікаційних каналів.

Сучасні системи зберігання і обробки даних відіграють вкрай важливу роль в підтримці ключових бізнес-процесів підприємств, оскільки забезпечують роботу всіх бізнес-додатків, збереження і доступність інформації і т.д.

Обчислювальна інфраструктура повинна забезпечувати: безперебійність функціонування та захист корпоративних даних,
Успішність в конкурентних умовах безпосередньо залежить від безперебійності роботи бізнес-критичних додатків, тому одне з основних завдань інфраструктури – це забезпечення заданого рівня доступності відповідно до попередньо сформульованої угоди (SLA). Всі дані, які накопичуються та оброблюються, повинні надійно зберігатися і резервуватися.
масштабованість
Для зростаючих та динамічних компаній – це властивість інфраструктури розширюватися без кардинального та дорогого перебудування. Ефективно масштабована інфраструктура повинна забезпечувати модульне нарощування потужностей в міру необхідності.
, адаптованість
Це здатність швидко перебудовуватися під змінювані запити з боку бізнес-додатків. Адаптивна інфраструктура дозволяє швидко перерозподіляти потужності між складно прогнозованими потребами додатків і сервісів.
, а також зниження витрат і підвищення прозорості вартості володіння для бізнесу.

Оптимізація витрат – це одне з ключових завдань для будь-якої сучасної компанії, сьогодні широко використовуються технології консолідації і віртуалізації обчислювальних ресурсів і ресурсів зберігання даних, при яких на одному і тому ж устаткуванні можна запускати безліч різних ізольованих одне від одного завдань і динамічно перерозподіляти ресурси між ними залежно від того, кому вони в даний час більш потрібні.

Якісно новий підхід до організації обробки даних користувачів, при якому ресурси центру обробки даних надаються користувачам як сервіс, називається «Сloud обчислення» (cloud computing). В цьому випадку користувач не вкладає кошти в організацію ЦОД як такого, не піклується про підтримання інфраструктури ЦОД, працездатність програмного і апаратного забезпечення, користувач сплачує лише послугу з обробки своїх даних із заданими експлуатаційними показниками. Організація обробки даних шляхом «cloude обчислень» дозволяє контролювати витрати в найбільшій мірі.